Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen lanserar en nationell upphandlingsstrategi

Publicerad

Idag lanserar regeringen en nationell upphandlingsstrategi. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.

Nationella upphandlingsstrategin är en del av regeringens arbete för att utveckla de offentliga upphandlingarna i Sverige. Syftet med strategin är att stimulera myndigheter och enheter att använda upphandling som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter i den egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan till exempel handla om att främja en sund konkurrens på marknaden, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt stimulera innovation och utvecklingen av nya varor och tjänster.

- Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för omkring 625 miljarder kronor varje år. Det är pengar som, om de används strategiskt, kan göra stor skillnad i samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Strategin riktar sig till företrädare och medarbetare vid myndigheter, kommuner och landsting och ska fungera som ett stöd i deras arbete. Ardalan Shekarabi lyfter även fram leverantörer som en viktig målgrupp för upphandlingsstrategin.

- I strategin tydliggör vi regeringens prioriteringar på området. Det innebär att det blir lättare för leverantörerna att veta vilka krav vi vill ställa och det underlättar dialogen mellan näringslivet och det offentliga, säger han.

I samband med lanseringen av upphandlingsstrategin ges Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att arbeta för att strategin får genomslag. Det handlar bland annat om att informera och vägleda myndigheter samt följa upp hur strategin påverkar inköpsarbetet.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00