Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringsbeslut om bearbetningskoncessioner

Publicerad

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny behandling. Detta gäller överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 i Jönköpings kommun, överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun, ansökan om bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun och ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun.

Genom Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 22 februari 2016 i mål 2047-14 har rättsläget förtydligats i fråga om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om bearbetningskoncession enligt minerallagen. De nu aktuella ärendena bör därmed handläggas och prövas med utgångspunkt i den nya bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen har gjort i frågan. Detta bör ske i första instans. Mot den bakgrunden lämnas ärendena tillbaka till bergmästaren för ny behandling.

Beredningen av ärendena har påverkats av att Högsta förvaltningsdomstolen upphävt bergmästarens beslut i ärendet om bearbetningskoncession Norra Kärr i Jönköpings kommun.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00