Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skyddet för uppgifter som rör internationella insatser för fred och säkerhet ska ses över

Publicerad

Om känsliga uppgifter som rör internationella insatser för fred och säkerhet som Sverige deltar i skulle avslöjas kan det medföra allvarliga konsekvenser för den internationella insatsen och Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Regeringen har därför i dag, torsdagen den 2 juni, beslutat att ge en utredare i uppdrag att ta ställning till om och hur skyddet för sådana uppgifter behöver förstärkas.

Som ett led i det internationella samarbetet deltar Sverige i olika internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Under arbetet skapas och hanteras känslig information, om till exempel förutsättningar för utövande av våld och tvång, lägesbedömningar samt insatsens säkerhet. Om känsliga uppgifter avslöjas eller sprids kan det medföra allvarliga konsekvenser för genomförandet av den internationella insatsen och därmed också få betydelse för Sveriges intressen och möjligheter att upprätthålla den nationella säkerheten.

Regeringen bedömer att det är nödvändigt att se över skyddet för denna typ av uppgifter. Därför får Runar Viksten, före detta chefsrådman och före detta ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen, i uppdrag att utreda om skyddet behöver förstärkas. Behovet ska vägas mot allmänintresset av insyn i olika internationella insatser eftersom dessa finansieras av offentliga medel och har stor politisk betydelse.

Uppdraget ska redovisas den 2 oktober 2017.

Dir. 2016:42 Förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00