Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkta utbildningsinsatser i arbetsmarknadspolitiska program och jobbgarantin för unga

Publicerad

Utbildning är nyckeln för att komma in på svensk arbetsmarknad. Regeringen har i dag beslutat om flera förordningsändringar som innebär att bland annat långtidsarbetslösa och unga i större utsträckning ska kunna erbjudas utbildningsinsatser från Arbetsförmedlingen som leder till jobb.

Ändringar i förordningen om arbetsmarknadspolitiska program:

  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola blir en möjlig insats för personer som fyllt 25 redan före inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Maxtiden för studiemotiverande kurs på folkhögskola förlängs från längst fem månader till längst sex månader för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • I avvaktan på att studiestartsstödet (U2016/02685/SF) införs har regeringen beslutat att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin får möjlighet att, under vissa förutsättningar, studera på heltid inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan med bibehållet aktivitetsstöd. Sedan augusti förra året har endast deltagare som förbrukat 450 dagar med ersättning inom jobb- och utvecklingsgarantin (tidigare fas 3) haft möjlighet att bedriva studier på detta sätt.

Ändringar i förordningen om jobbgarantin för ungdomar:

  • Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst tre månader. För personer som har ett utbildningskontrakt får tiden i arbetspraktik förlängas med ytterligare tre månader.
  • Det införs en möjlighet att läsa kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare under som längst 6 månader inom jobbgarantin för ungdomar.
  • Förutom ovanstående förändringar ändras både förordningen om arbetsmarknadspolitiska program och förordningen om jobbgarantin för ungdomar så att åldersgränsen för stöd till start av näringsverksamhet sänks till 18 år (från 25 år respektive 20 år).

Ändringarna träder i kraft den 15 augusti 2016.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.