Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd till pilotprojekt i Uppsala för att behålla och rekrytera socionomer i socialtjänsten

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja Uppsala kommun 1,5 miljoner kronor för att genomföra ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pilotprojektet syftar till att vända rekryteringstrenden och bli en attraktivare arbetsplats för socionomer med fokus på arbetsmiljö, ledarskap och delaktighet i utvecklingsarbete.

- Ett genomgående problem för landets socialtjänster är svårigheten att behålla och rekrytera socionomer. För att skapa stabilitet och kontinuitet i verksamheterna är regeringens och Vänsterpartiets satsning på ökad bemanning viktig. En del av satsningen handlar också om att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att vara en attraktiv arbetsplats. Utvecklingsprojektet i Uppsala kommun är därför en nationell angelägenhet och erfarenheterna kommer att fångas upp av regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppsala kommun har ansökt till Socialdepartementet om medel för ett utvecklingsprojekt med fokus på att behålla och rekrytera socionomer inom socialtjänsten. Projektet ska utgå från tidigare utvecklingsarbete inom området i Uppsala kommun och länets övriga kommuner. Kommunen har, tillsammans med den nationella samordnaren, tagit fram en handlingsplan för kommunens förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården.

En redovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.

Stimulanssatsning för stärkt bemanning i socialtjänsten

Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen omfattar sammanlagt 250 000 000 kronor per år.

Den 22 juni i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 210 000 000 kronor under 2016 i syfte att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården (S2016/00440/FST). De återstående 40 000 000 kronorna är avsedda för att främja kompetens och stabilitet samt insatser för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom området. Uppsala kommun tilldelas medel inom ramen för denna satsning.

Presskontakt

Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.