Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Sverige föreslås få ta del av EU-bidrag

Inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket finns möjlighet att via Fonden för ett sammanlänkat Europa ansöka om medfinansiering för studier och byggande. I EU-kommissionens förslag föreslås 16 projekt där svenska aktörer ingår beviljas bidrag med totalt cirka 127 miljoner euro. TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket, syftar till att knyta samman Europas infrastruktur. Totalt föreslås cirka 6,7 miljarder euro fördelas till 195 projekt i EU:s medlemsstater. Av de 6,7 miljarderna är 5,6 miljarder euro öronmärkta till de så kallade sammanhållningsländerna där Sverige inte ingår.

- Att Sverige föreslås få ta del av bidrag för så många projekt trots den hårda konkurrensen är väldigt positivt. Det visar att Sverige håller god kvalitet på projekt som kan bidra till positiv utveckling och arbetstillfällen i Sverige och EU, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I början av juli väntas medlemsländerna genom CEF transportkommitté ta ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna och därefter tas det formella beslutet av kommissionen preliminärt i början av hösten (efter att EU parlamentet har haft rätt att tycka till).

Bland de 16 svenska projekten föreslås bland annat projekt som rör:

  • Sjömotorvägar
  • ERTMS fordonutrustning
  • Flygtrafikledning

Till hösten blir det ytterligare en utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa som dock förväntas vara mycket mer begränsad jämfört med 2015 års utlysning. Intresserade projektägare kan ta kontakt med CEF-sekretariatet vid Trafikverket för mer information.

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planerings--och-analysmetoder/finansieringsmetoder/finansiering/

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00