Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Publicerad

För att förstärka konsumenternas skydd i samband med lotterier har regeringen beslutat en lagrådsremiss. Lagrådsremissen innehåller även förslag för att tydliggöra förutsättningarna för regeringens tillståndsgivning enligt 45 § lotterilagen.

- Lotterier kan skapa problem för både enskilda och det allmänna. Därför är det viktigt att lotterianordnare tar sociala och hälsomässiga skyddshänsyn. Särskilt viktigt är det att skydda barn och ungdomar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Därför föreslås en 18-årsgräns för att delta i spel och det ska inte vara tillåtet att rikta marknadsföring till barn och ungdomar. Genom nya regler om marknadsföring blir det även tydligt att marknadsföring av lotterier ska kännetecknas av måttfullhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagrådsremiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00