Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

Publicerad

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller avgift. Syftet är att undersöka hur kommersiella fastighetsägare, vars fastigheter har ökat i värde till följd av en infrastrukturinvestering eller som på annat sätt drar nytta av en sådan åtgärd, kan bidra till finansieringen av investeringen. Uppdraget omfattar inte förändrad beskattning av eller uttag av avgift på bostäder.

I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att involvera privat kapital i finansieringen av statlig transportinfrastruktur. Kommittén ska bland annat analysera vilka alternativ eller modeller som finns för sådan finansiering.

Uppdraget om att involvera privat kapital i finansieringen av infrastruktur ska redovisas senast den 28 februari 2017 och uppdraget om finansiering av infrastruktur genom skatt eller avgift senast den 28 februari 2018.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tove Berlin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02
e-post till Tove Berlin, via registrator