Ardalan Shekarabi till FN-möte om Agenda 2030 i New York

Den 18-20 juli deltar Ardalan Shekarabi tillsammans med en svensk delegation i High Level Political Forum (HLPF) i New York, temat för 2016 är 'Ensuring that no one is left behind'.

I september förra året samlades världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta en ambitiös agenda för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar utveckling i hela världen – Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Civilminister Ardalan Shekarabi kommer tillsammans med en bred delegation av företrädare från bl.a. forskning, kommun och civilsamhälle att delta när länderna nu återsamlas i New York för en första uppföljning av arbetet i det politiska högnivåforumet HLPF.

Ardalan Shekarabi kommer förutom att delta i det formella programmet också delta i side-events som regeringen arrangerar tillsammans med Concord och World Resource Institute. Han kommer också att ha ett antal bilaterala möten med företrädare för FN samt med kollegor från olika delar av världen.

— Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter med andra länder. Agendan är formulerad av hela samhället och kan bara realiseras om hela samhället bidrar. Våra positiva erfarenheter från Agenda 21 visar att ett lyckat genomförande av ägarskap och genomförande på alla nivåer i samhället präglas av att alla samhällsaktörer är involverade i arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

HLPF är det centrala uppföljningsforumet för agendan på global nivå och ambitionen är att alla processer inom och utom FN-systemet ska knytas ihop under de två veckor som forumet äger rum. Bland annat kommer ett tjugotal länder att presentera hur de arbetar med att genomföra agendan, diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. HLPF kommer varje år att ha ett särskilt tema och årets tema är Ensuring that no one is left behind. Under mötet kommer en ministerdeklaration (Ministerial Declaration) att antas.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00