Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om kommittédirektiv för att utreda förutsättningarna för statliga energisparlån

Publicerad

Regeringen har beslutat om kommittédirektiv för att utreda förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige. Utredaren ska bland annat föreslå hur ett statligt finansierat lån för energieffektivisering ska utformas för den svenska marknaden.

- Bostäderna står för ungefär en tredjedel av den svenska energiförbrukningen. En ökad energieffektivisering i det befintliga bostadsbeståndet är därför ett av de billigaste och mest miljösmarta vägarna till ett mer hållbart energisystem. Renovering av befintlig bebyggelse kan gynnas av ett statligt energisparlån som därmed minskar energiförbrukningen samtidigt som arbetstillfällen skapas, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Utredningen kommer i en första delredovisning, som senast ska vara klar den 30 november 2016, redogöra förutsättningar och behov av ett statligt energisparlån. Senast den 29 september 2017 ska slutredovisningen innehålla förslag på hur ett sådant statligt lån ska utformas, vilken organisation som ska administrera lånen och vilken typ av byggnadsprojekt som kan få ta del av dem.

Presskontakt

Hanna Hessling
Tf. Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00