Beslut om upphörande av förordnande som landshövding

Regeringen avser att i morgon fatta beslut om att förordnandet för Stefan Carlsson som landshövding i Kalmar län ska upphöra från och med torsdagen den 7 juli. Länsrådet Malin Almqvist vikarierar tills vidare som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Kalmar län.

Stefan Carlsson är för närvarande sjukskriven och kommer när han återinträder i tjänst att få arbetsuppgifter inom Regeringskansliet fram till och med den 19 februari 2018 då hans anställning upphör.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ylva Sundberg
Personalchef Finansdepartementet
Telefon 08-405 24 05