Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om hälsoväxling till lagrådet

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet. Förslaget har delvis justerats efter synpunkter från remissinstanserna på den promemoria som remitterades i april 2016.

Justeringar efter remissförfarandet:

  • Högre fribelopp: I förslaget som remitterades sattes fribeloppet till 33 500 kronor per arbetsgivare och år. För att ytterligare förstärka skyddet för små arbets­givare höjs fribeloppet till 40 200 kronor.
  • Risk för selektering föranleder utvärdering: För att möta oron för en ökad selektering på arbets­marknaden där grupper som löper en högre risk för långtids­sjuk­skrivning väljs bort av arbetsgivare föreslås att reformen kontinuerligt utvärderas och följs upp med åtgärder om skyddet ej är tillräckligt. Grupper som redan är utsatta på arbetsmarknaden ska heller inte omfattas av kostnadsansvaret.
  • Tidsgräns för arbetsgivarnas kostnadsansvar: I lagrådsremissen föreslås att arbetsgivares kostnadsansvar sträcker sig från dag 91 till och med dag 914 i ett sjukfall. Detta innebär att avgiftsskyldigheten inte gäller sjukfall efter 2,5 år.
  • Allvarligt sjuka undantas efter ett år: Förändringar görs även så att arbetsgivarens avgiftsskyldighet inte gäller arbetstagare som av Försäkringskassan bedöms ha en allvarlig sjukdom (exempelvis KOL, maligna tumörsjukdomar, MS, ALS och så vidare) efter 365 dagar.

Erbjudande till parterna att hitta alternativ till hälsoväxling kvarstår

Om arbetsmarknadens parter kan nå överenskommelser som på ett trovärdigt sätt kan sänka sjukfrånvaron minskar behovet för regeringen att ta initiativ till lagstiftning. Detta står nu uttryckligen formulerat i lagrådsremissen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni år 2017.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.