Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fusk på högskoleprovet ska få allvarliga konsekvenser

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om två ändringar i högskoleförordningen. Ändringarna innebär att den som ertappas stängs av från deltagande i provet under två år och att Universitets- och högskolerådet (UHR) får utökade befogenheter att stävja fusk.

– Att det går att fuska sig till höga resultat på högskoleprovet är djupt orättvist mot dem som skriver provet med ärligt uppsåt. Dessutom riskerar fusket att undergräva förtroendet för högskoleprovet som sådant. Målet är att stoppa pågående fusk vid provtillfällena, men också att avskräcka dem som funderar på att bryta mot reglerna. Fusk ska få konsekvenser, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Den ena ändringen i högskoleförordningen innebär att den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov ska stängas av från deltagande i provet under två år, det vill säga fyra provtillfällen.

Den andra ändringen innebär att UHR får utökade befogenheter att meddela föreskrifter för att stävja fusk. UHR kommer till exempel kunna kräva att provsvar lämnas på heder och samvete och att provdeltagaren därmed förbinder sig att genomföra provet enligt UHR:s föreskrifter. Med ett sådant krav finns det bättre förutsättningar att bedöma fusk som ett brott.

Förordningsändringen träder i kraft den 2 augusti 2016 och ska tillämpas första gången vid nästa provtillfälle i slutet av oktober.

Presskontakt

Camilla Georgsson
Politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00