Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Indelningskommitténs delbetänkande går ut på remiss

Publicerad

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, och motsvarande landsting, för en stark samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd i hela landet. De nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019.

Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016.

Indelningskommittén kommer i sitt slutbetänkande att återkomma till återstående län.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar

Listan över remissinstanserna: