Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Nu blir sfi en del av komvux

I dag upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Kommunerna blir även skyldiga att se till att den som vill påbörja komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen.

För utrikes födda som invandrar till Sverige är vägen till arbete ofta lång. Att behärska det svenska språket och att ha en utbildning som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden är två mycket viktiga förutsättningar för etablering i det svenska samhället. För att båda dessa förutsättningar ska uppfyllas är vuxenutbildningen ofta avgörande. Regeringens ambition är att sfi nu ska bli bättre anpassad efter varje elevs individuella behov och förutsättningar och att detta ska leda till en förkortad sammanlagd studietid, ökad genomströmning och mindre risk för onödigt höga studieskulder.

– Etableringen i det svenska samhället måste bli effektivare och gå snabbare. Med dessa förändringar blir det enklare att kombinera sfi med annan verksamhet och fortare komma vidare till annan utbildning eller ett arbete, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Lagändringarna när det gäller vuxenutbildningen trädde i kraft den 1 januari 2016 och börjar tillämpas från och med i dag, den 1 juli 2016.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00