Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Ny politik för utsläppsrätter ger reella utsläppsminskningar och sätter press på EU

Publicerad

Regeringen presenterar idag utsläppsbromsen, ett nytt program för att köpa in och skrota utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Regeringen kommer att föreslå att 300 miljoner kronor om året satsas på detta. Avsikten är att programmet ska löpa under hela perioden 2018-2040. Med nuvarande pris kommer utsläppsrätter motsvarande cirka 7 miljoner ton koldioxid att kunna köpas in och annulleras årligen.

För att detta verkligen ska komma miljön tillgodo så ska skrotningen inte räknas av mot Sveriges åtagande enligt EU:s ansvarsfördelning eller mot det nationella klimatmålet. Annulleringen innebär ytterligare en ambitiös klimatinsats från Sveriges sida.

- EU:s system för handel med utsläppsrätter är EU:s centrala klimatpolitiska styrmedel men det har inte fungerat som tänkt på grund av det mycket stora överskottet av utsläppsrätter. Sverige kommer fortsätta arbeta hårt för att reformera och stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter i de pågående förhandlingarna inom EU. Genom att lansera det här programmet så visar vi att Sverige verkligen vill se ett starkt system för handel med utsläppsrätter och vi bidrar också till den ambitionshöjning av EU:s klimatpolitik som behövs efter Paris, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Insatsen är utöver de mål som Sverige redan åtagit sig enligt EU:s
klimatpolitik och de nationella mål vi har. En kontrollstation inrättas 2025 och genomförs därefter var femte år för att utvärdera behovet av fortsatta åtgärder i programmet i förhållande till utvecklingen av EU:s sammantagna utsläpp. Privatpersoner och företag ska också inbjudas och stimuleras att köpa in och annullera utsläppsrätter. Regeringen kommer därför i höstens budgetproposition att föreslå att företag ges ökade incitament till detta genom skatteavdrag.

Regeringen är också överens om ytterligare en princip för utsläpp som inte täcks av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det överskott av utsläppsutrymme inom EU:s ansvarsfördelning som Sverige har tack vare våra nationella åtgärder ska annulleras löpande varje år.

- Genom denna åtgärd kan vi årligen annullera ytterligare några miljoner ton utsläppsenheter och den samlade effekten blir betydligt mindre utsläpp av koldioxid till atmosfären, säger Isabella Lövin.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.