Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny satsning på innovativa och tidigt internationaliserade företag - Born Globals

Publicerad

Regeringen har idag som ett led i Sveriges exportstrategi gett Business Sweden i uppdrag att hjälpa innovativa och tidigt internationaliserade företag det vill säga Born Globals, att snabbare utveckla sin export. I uppdraget ingår även att locka utländska startup-företag att etablera sig i Sverige.

Born Global-företag återfinns inom till exempel IT-tjänster, medtech, dataspel, mode, musik, design och handel. De kännetecknas av att de exporterar redan från starten till skillnad från företag som först bygger upp en inhemsk marknad. Dessa företag har därför mindre behov av stöd för att hitta slutkunder utomlands, men större behov av att få tillgång till utländska kontakter inom finansiering, produkt- och affärsutveckling, bolagsetablering och rekrytering.

– Genom detta nya uppdrag stärker vi möjligheterna för startup-företag och andra Born Globals att få tillgång till utländska nätverk av investerare, företagsinkubatorer och startupmiljöer, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Det skapar möjligheter för dem att växa snabbare – både hemma och internationellt.

Business Sweden ska genomföra uppdraget i samverkan med Vinnova, Almi och svenska inkubatorer, vetenskapsparker och startup-miljöer. Det innebär att främjandet av entreprenörskap, innovationskraft och internationalisering knyts ihop.

– Vi vill stärka länken mellan olika statliga aktörer som hjälper företagen att växa. Därför har vi tidigare skapat Team Sweden och beslutat om regionala exportcentra, säger Ann Linde. Sverige är mycket framgångsrikt i att fostra snabbväxande startups, men konkurrensen är hård och gamla framgångar garanterar inte nya.

Regeringen anslår 7,5 miljoner kronor för satsningen i år, varav en del ska användas för samarbeten med företagsinkubatorer, vetenskapsparker och andra startup-miljöer. Avsikten är att motsvarande summa ska satsas årligen fram till 2019.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00