Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny handelssekreterare i Tjeckien

Publicerad

Regeringen har idag utsett Nikki Brandt till ny handelssekreterare i Tjeckien. Nikki Brandt tillträder tjänsten som handelssekreterare med placering i Prag den 1 september 2016.

Nikki Brandt har god kunskap om tjeckisk företagskultur, bland annat från sin tidigare sejour som handelssekreterare i Prag mellan 2008 och 2012. Närmast kommer Nikki Brandt från Köpenhamn där han verkat som handelssekreterare sedan 2012.

Nikki Brandt kommer fortsätta att utveckla det goda samarbetet som råder mellan ambassaden och Business Sweden, bland annat i arbetet med Team Sweden-kretsen i Tjeckien som ambassaden och Business Sweden tidigare har etablerat.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Handelssekreterare förestår Business Swedens utlandskontor men utses och anställs formellt av regeringen på Business Swedens förslag.