Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden

Publicerad

Regeringen har med stöd av Vänsterpartiet beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera bygget av äldre- och trygghetsboenden.

– Vi genomför nu historiska satsningar på äldreomsorgen, särskilt på just fler äldrebostäder och mer personal i äldreomsorgen. 109 kommuner har idag brist på äldreboenden, så att det här stödet är efterlängtat råder det ingen tvekan om. Att bygga bort den bristen är en viktig del av att utveckla den svenska modellen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnation av så kallade klassiska äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden såsom trygghetsboenden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i anslutning till bostadshus.

Regeringen har för 2016 avsatt 150 miljoner för investeringsstödet, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018.

Stödet börjar gälla fr.o.m. november i år.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Mer om regeringens politik för äldre