Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen beslutar om uppdrag för bättre upphandling av livsmedel

I dag gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor. Uppdraget, som ska slutredovisas i februari 2019, syftar till att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Bland annat för att främja en bättre och mer konkurrenskraftig hållbar svensk livsmedelsproduktion.

- Det är viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller t.ex. miljö och djurskydd. Det ger också bättre möjligheter för våra svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar och samtidigt öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- I Sverige producerar vi livsmedel utifrån en ambitiös djurskyddslagstiftning och svenska bönder åstadkommer världens bästa djurvälfärd. Samtidigt kan våra barn, äldre och sjuka serveras offentlig mat från leverantörer som inte förhållit sig till den ambitiösa djurskyddsnivån vi faktiskt har i Sverige vid produktionen. Det är därför glädjande att regeringen idag kan presentera uppdraget till Upphandlingsmyndigheten. Genom att höja kompetensnivån inom det här området försäkrar vi oss om att skattebetalarna ges värde för de betalda skatterna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Upphandlingsmyndigheten får 500 000 kronor under 2016 för att genom informationsspridning och branschdialog utveckla kompetensen inom livsmedelsupphandling. Regeringen avser även att ge myndigheten ytterligare 2 miljoner per år fram till 2018. Myndigheten ska lämna en delredovisning i februari 2018 och slutredovisa uppdraget senast den 28 februari 2019.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00