Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen förbjuder bisfenol A vid renovering av dricksvattenrör

Publicerad

Studier har visat att tappvattenrör som har renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka det hormonstörande ämnet bisfenol A till vattnet. Även små doser av ämnet anses kunna skada foster och små barn. För att skydda framförallt spädbarn förbjuder regeringen nu ämnet vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör.

– Människor måste kunna lita på sitt dricksvatten, inte minst småbarnsföräldrar. Det kan vi inte kompromissa med, säger miljöminister Karolina Skog.

Höga halter av bisfenol A har uppmätts i varmvatten från rör som har renoverats med epoximaterial innehållande bisfenol A. Exempelvis välling eller bröstmjölksersättning som blandas på ljummet vatten kan därför innehålla bisfenol A i halter som kan vara skadliga för spädbarn. Allt mer forskning tyder på att hormonstörande ämnen kan skada människans fortplantning och om små barn eller foster utsätts för dessa ämnen kan risken för cancer, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder öka.

– I Sverige används redan mer miljövänliga metoder för renovering av vattenrör och vi vill förhindra att bisfenol A börjar användas igen. Från och med 1 september 2016 förbjuds därför ämnet, säger miljöministern.

Frågan om att förbjuda bisfenol A är även en aktuell fråga i EU. Den 6-7 juli förväntas EU-kommissionen fatta beslut om att förbjuda användningen av bisfenol A i så kallade termopapper som används för bland annat kvitton och biljetter. Sverige har medverkat aktivt för att EU ska ta ställning i frågan.

– Den svenska regeringen prioriterar arbetet med att skydda människor från att utsättas för hormonstörande ämnen. Eftersom kemikalier sprids över länders gränser både via luft, vatten och varor, är det viktigt att Sverige driver på inom EU för att begränsa flödet av farliga kemikalier, säger miljöminister Karolina Skog.

Om användning av bisfenol A vid renovering
Vid renovering av rör används ibland epoxi som användning av bisfenol A vid renoveringm innehåller bisfenol A. Studier har visat att rör som har renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka bisfenol A till vattnet. Höga halter av bisfenol A har uppmätts i varmvatten och avsvalnat varmvatten från rör som har renoverats med tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A. Välling eller bröstmjölksersättning som blandas på ljummet vatten eller avsvalnat varmvatten kan därför innehålla bisfenol A i halter som kan vara skadliga för spädbarn.

Presskontakt

Lorentz Tovatt
Politiskt sakkunnig hos Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofia Tapper
Kansliråd på Miljö- och energidepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Om handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalieinspektionen arbetar på uppdrag av regeringen med en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.