Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ny ordförande samt ledamot och dess ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ájtte

Publicerad

Regeringen har i dag utsett artisten Maxida Märak till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Forskningschefen Fredrik Svanberg utses till ersättare.

Regeringen fattade den 22 juni beslut om att utse Naturhistoriska riksmuseets överintendent Jan-Olof Westerberg styrelsens ordförande.

De nya styrelsemedlemmarna är:
Jan-Olof Westerberg, överintendent och chef Naturhistoriska riksmuseet
Maxida Märak, artist och författare
Fredrik Svanberg, forskningschef vid Statens historiska museer

Förordnandena gäller till och med den 30 juni 2019.

Information Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum har till ändamål att bland annat bedriva specialmuseiverksamhet för fjällregionen i Sverige. Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturismen.

Kontakt

Ulf Dernevik
Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00