Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen tar första steget mot ny humanitär strategi

Publicerad

Sida har idag fått i uppdrag av regeringen att inkomma med ett underlag inför utarbetandet av en ny och uppdaterad strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida.

Det övergripande målet för det humanitära biståndet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet hos nödlidande människor som drabbats av konflikt, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Sveriges samlade stöd på omkring 5 miljarder kronor gör oss till en av världens största givare av humanitärt bistånd.

Sedan 2011 har de humanitära behoven fördubblats och antalet människor på flykt i världen också ökat kraftigt, inte minst som en följd av ett ökat antal konflikter. Samtidigt har glappet mellan de ökande behoven och den humanitära finansieringen ökat. Respekten för humanitär rätt har minskat, med attacker mot sjukvård och sjukvårdspersonal, och ett allt mer begränsat utrymme för civilsamhället att kunna verka och agera i många länder.

Det humanitära biståndet fördelas utifrån de humanitära principerna, där behov är vägledande. Utöver att beakta diskussionerna och slutsatserna från det världshumanitära toppmötet ska Sida enligt uppdraget också bland annat analysera kopplingen mellan humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete samt resonera om ett jämställdhets- och konfliktperspektiv på Sidas humanitära bistånd.

Regeringen planerar att fatta beslut om den nya strategin senast i december.

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00