Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Säkra kommunikationslösningar för blåljusaktörer

Publicerad

Regeringskansliet har i dag, torsdag den 28 juli, beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för bland annat polisen, försvaret och räddningstjänsten.

– Den säkerhetspolitiska och tekniska utvecklingen gör det allt mer angeläget att bland andra blåljusaktörerna kan kommunicera och utbyta information säkert och effektivt, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Blåljusaktörerna använder sig i dag av radiokommunikationssystemet Rakel, som framför allt är anpassat för kommunikation via tal. Aktörerna har i sin verksamhet ett ökat behov av mobila bredbandstjänster. Rakel behöver därför kompletteras med ett modernare system eller ersättas.

Utredningen behöver ta hänsyn till såväl enskilda personers och företags behov av mobilt bredband med bra kapacitet och yttäckning som blåljusaktörernas och försvarets behov av att kunna modernisera sina kommunikationssystem.

Uppdraget ges till landshövdingen Gunnar Holmgren. Utredaren ska den 15 oktober 2016 redovisa de huvudsakliga slutsatserna och slutredovisa 28 februari 2017.

Promemoria: Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00