Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Stärkt skydd på bolånemarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya regler som syftar till att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden.

– De nya reglerna kommer att leda till en mer transparent och välfungerande bolånemarknad, säger justitieminister Morgan Johansson.

Förslagen i propositionen bygger till stor del på EU:s så kallade bolånedirektiv från 2014 och syftar till att stärka konsumenternas ställning och främja en välfungerande bolånemarknad.

– Nu stärker vi konsumentens makt i en köpsituation som för många av oss är den enskilt viktigaste ekonomiska affären i livet, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Förslagen innebär bland annat följande.

  • Utökade krav på information från näringsidkaren till konsumenten, bland annat vid marknadsföring.
  • Konsumenten ska få bättre insyn i hur bolåneräntan bestäms.
  • Konsumenten ska få minst sju dagars betänketid för att fundera på erbjudandet om bostadskredit.
  • Näringsidkaren ska som huvudregel inte kunna kräva att konsumenten köper även andra finansiella tjänster eller produkter för att få en bostadskredit.
  • Konsumenten ska få skydd mot ökade kostnader på grund av valutakursförändringar (till exempel på grund av att krediten betalas i svenska kronor men konsumenten får sin inkomst i euro).
  • Näringsidkaren ska diskutera amortering med konsumenten och lämna ett förslag till amorteringsplan.
  • Näringsidkare som lämnar eller förmedlar bostadskrediter ska behöva tillstånd och stå under tillsyn och ha personal med tillräcklig kunskap och kompetens.
  • Bara de som har rätt att driva verksamhet med bostadskrediter ska som huvudregel ha rätt att lämna råd om bostadskrediter. Det införs också skärpta regler för sådan rådgivning, bland annat får en rådgivare som kallar sig oberoende inte ta emot ersättning från någon annan än konsumenten.
  • Inte heller en oberoende kreditförmedlare ska få ta emot ersättning från någon annan än konsumenten.
  • Det upprättas ett system för gränsöverskridande tillsyn inom EES. Bland annat ska svenska och utländska tillsynsmyndigheter samarbeta och utbyta information.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Presskontakt

Pasel Assalum
Pressekreterare hos Per Bolund
Mobil 072-532 17 13
e-post till Pasel Assalum
Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.