Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Startskott för Lärarlönelyftet

Publicerad

För ett år sedan presenterade regeringen satsningen Lärarlönelyftet vars syfte är att höja kunskapsresultaten i skolan genom att öka läraryrkets attraktionskraft. I dag träder reformen i kraft och nu kan 60 000 lärare få en löneökning på cirka 2 500-3 500 kronor i månaden.

Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen investerar därför 3 miljarder på årsbasis för att höja lärarlönerna. Lärarlönelyftet betalas ut i form av ett statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen. Det övergripande syftet med satsningen är att höja kunskapsresultaten i skolan genom att öka läraryrkets attraktionskraft.

– Att Lärarlönelyftet träder i kraft är en viktig milstolpe för svensk skola. Vi behöver stärka läraryrket för att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan. Att investera i lärarna är att investera i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Förordningen om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier trädde i kraft den 22 mars 2016 och det första bidragsåret inleds i dag, den 1 juli 2016. Besluten om höjd lön fattas lokalt och det är arbetsgivaren som bestämmer hur många lärare som ska få löneökning, hur stor ökningen ska vara och när den ska träda ikraft. Statskontoret har sedan tidigare fått i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.