Sverige i framtidsinitiativ för EU med Frankrike och Tyskland

Måndag den 11 juli träffar EU- och handelsminister Ann Linde Frankrikes och Tysklands EU-ministrar i Berlin för att gemensamt höja ambitionsnivån för EU:s arbete med jobbskapande samt för att växla upp det så viktiga klimatarbetet världen har åtagit sig efter Paris. Tillsammans kommer man att gemensamt underteckna en deklaration som visar på en höjd ambitionsnivå och ett stärkt samarbete i några specifika frågor.

– Världen står inför stora utmaningar där samarbete och solidaritet är avgörande för våra gemensamma framgångar. Klimatförändringen, flyktingkrisen och arbetslösheten är bara några exempel på utmaningar som måste lösas tillsammans, över nationsgränserna. Den europeiska unionen har bildats för ett fredligare och starkare Europa och har sina viktigaste uppgifter framför sig, säger Isabella Lövin, minister för klimat- och internationellt utvecklingssamarbete.

– Brexit innebär inte att det europeiska samarbetet pausar - tvärtom behöver det politiska engagemanget för ett enat, demokratiskt och öppet Europa stärkas. Sverige behöver också hitta nya samarbeten när vi, i Storbritannien, förlorar en viktig partner inom EU-samarbetet, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Måndagens möte handlar om att skapa nya jobb, ställa om till ett fossilfritt Europa och integrera miljontals nya människor i våra samhällen. Det handlar också om att stå upp för värderingar som i efterkrigstid präglat det europeiska samarbetet, såsom jämställdhet, öppenhet och mångfald, i en tid då dessa värderingar utmanas från många olika håll. Det är viktigare än någonsin att europeiska politiker agerar ansvarsfullt och arbetar för ett Europa som klarar av framtidsutmaningarna istället för att så ökad splittring.

Sverige som föregångsland spelar och ska i än högre grad spela en nyckelroll i EU. Redan idag har vi mer inflytande än många andra medlemsländer med motsvarande storlek. Vi ska aktivt arbeta för att EU ska bli bättre på att lösa de frågor som människor förväntar sig – att leverera i folks vardag. Det är särskilt viktigt att EU fokuserar på att genom handel skapa förutsättningar för fler jobb med schyssta villkor och förmår göra verklighet av de mål som beslutades på klimattoppmötet i Paris. Om EU lyckas med detta kommer människor märka resultat i sin vardag och då kommer också legitimiteten för EU att öka.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha
Hanne Simonsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Mobil 072-212 45 09
e-post till Hanne Simonsen