Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige i topp tre gällande utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter

Publicerad

I går presenterade World Economic Forum, WEF, sin årliga rapport, Global Information Technology Report, som innehåller mätningen Networked Readiness Index där länder rankas efter hur informationssamhället har utvecklats. Enligt mätningen placerar sig Sverige som tredje bästa land i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

- Alla länder inser att digitalisering är ett måste för att vara konkurrenskraftiga och säkra jobb och välfärd. I den stenhårda konkurrens som råder mellan länder satsar regeringen på digitalisering som en oerhört viktig väg framåt. Vi har anledning att vara glada och stolta över platsen som nummer tre, men vi stannar inte här, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Sverige har under alla de 13 gånger, sedan 2001, som World Economic Forum har publicerat sin mätning av informationssamhällets utveckling placerat sig i toppen. Årets mätning visar att Sverige behåller den tredje plats som Sverige har haft de senaste tre åren och att Sverige ökar i indexpoäng.

WEF:s index består av många olika mätpunkter inom bland annat internetanvändning, digital infrastruktur, konsumentpriser, företagsvillkor, kompetenstillgång och e-förvaltningstjänster. På vissa områden som till exempel internetanvändning börjar ökningen plana ut i Sverige och i en del andra länder. För att Sverige ska kunna fortsätta sin utveckling behöver vi bli starkare på områden där det fortfarande finns utrymme för förbättring.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.