Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Fler vuxna kommer därmed att kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

– Detta är den största satsningen på vuxenutbildningen på över ett decennium. Komvux är ryggraden i omställningsförmågan på arbetsmarknaden och viktig att vi bygger ut, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Under 2015 inledde regeringen en utbildningssatsning för vuxna i form av ett nytt kunskapslyft. En viktig del i kunskapslyftet är att stärka vuxnas tillgång till komvux. I lagrådsremissen föreslås därför att kravet på att den vuxne ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att det ska finnas en rätt till komvux tas bort. I stället införs en utökad rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå behörighet till högskoleutbildning på grundnivå eller till utbildning inom yrkeshögskolan. Rätten till behörighetsgivande utbildning ska gälla för alla vuxna som är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå.

Vidare föreslås ett bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att i vissa fall meddela föreskrifter om vilka kurser som en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå ska omfatta.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00