Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Ytterligare steg mot förnyad läkarutbildning

Publicerad

Idag har professor Jens Schollin fått regeringens uppdrag att genomföra en översyn samt lämna förslag avseende läkares specialiseringstjänstgöring.

Översynen ska utgå från de förslag om en ny läkarutbildning som har lämnats i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

De förslag som lämnas ska syfta till att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering. I uppdraget ingår bl.a. att analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas. Detta behov har bland annat lyfts i en gemensam skrivelse från Läkarförbundet och SKL.

– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Det uppdrag professor Jens Schollin får syftar till att skapa ett mer sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering som bättre kan möta de utmaningar som Sveriges hälso- och sjukvård står inför, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Jens Schollin är professor, pediatriker, tidigare rektor för Örebro Universitet och idag ordförande för Barncancerfonden.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
T.f. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.