Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning för ökad rörlighet

Publicerad

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod och den som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än i dag. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet skickat på remiss idag inför en proposition under hösten.

Vid en pressträff den 21 juni 2016 presenterade finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Peter Eriksson regeringens nya bostadspolitiska paket.

Ett av de förslagen rör taket för uppskov med vinstbeskattning vid bostadsförsäljningar. Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1,45 miljoner kronor. I promemorian föreslås att den begränsningen slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020.

Nu föreslår regeringen dessutom ytterligare en åtgärd som inte fanns med i det bostadspolitiska paketet för att frigöra större bostäder och bidra till ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet. Metoden för att beräkna uppskovets storlek vid köp av billigare bostad ska ändras. I stället för att som i dag beräknas genom att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten.

Den som t.ex. säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor. Även detta föreslås gälla för försäljningar som sker från och med den 21 juni 2016 men utan tidsbegränsning framåt i tiden.

- Det här kan göra det lättare att ta steget att byta bostad när barnen flyttat ut och därmed frigöra en större bostad för en ny barnfamilj. Det är bra förslag som vi nu skickar på remiss, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tove Berlin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02
e-post till Tove Berlin, via registrator
Peter Österberg
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97
e-post till Peter Österberg, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.