Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fler utbildningsplatser och lässatsning för barn

Publicerad

3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna och en särskild satsning för att öka läsandet bland barn. Det presenterade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin på en pressträff i dag där även Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog.

Skolan är nyckeln till samhällets utveckling. För att vända kunskapsresultaten har regeringen tillfört mer än åtta miljarder kronor per år på tidiga insatser, ett stärkt läraryrke och en jämlik skola för alla.

För den svenska skolan finns det inget viktigare än skickliga och engagerade lärare. Fler personer söker sig till lärarutbildningarna och fler blir antagna. Men mer behöver göras för att möta lärarbristen på landets skolor. Därför kommer regeringen skjuta till resurser i höstens budget för 3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna. Utbildningarna ska vara fullt utbyggda 2021.

En god läsförmåga är det mest grundläggande för att barn ska klara kunskapskraven i skolan. Läsandet genomsyrar alla ämnen och därför lanserar regeringen också en särskild lässatsning. Nu samlas skola, kultur, idrott och föreningsliv för läsfrämjande insatser under paraplyet "Hela Sverige läser med barnen". Inom ramen för denna satsning kommer höstlovet att bli ett läslov, en läsdelegation tillsättas och Läslyftet breddas så att det i större utsträckning även gäller förskolan.

Regeringen inför vidare en skyldighet för huvudmännen att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet.

- Det är i skolan som grunden läggs för våra barns framtid och det är lärarna som gör det. Därför utökar vi antalet utbildningsplatser så fler kan läsa till ett av våra viktigaste bristyrken, säger statsminister Stefan Löfven.

- Alla barn ska få en ärlig chans i skolan och då är läsning a och o. Läsförståelsen är grundläggande för kunskapsresultaten också i andra ämnen. Oavsett hur många böcker man har i bokhyllan där hemma ska alla barn lära sig läsa en dagstidning och få uppleva lyckan i att möta en annan värld genom litteraturen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

- Regeringen har sedan dag ett prioriterat att stärka läraryrket och lärarutbildningarna. Vi vet att nyckeln till att höja kunskapsresultaten i skolan är fler engagerade och skickliga lärare. Nu fortsätter arbetet genom en satsning på 3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen kommer att återkomma med finansieringen när höstens budgetproposition presenteras den 20 september.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Vik. pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.