Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny åtgärdsplan ska tas fram för att motverka narkotikadödlighet

Publicerad

Regeringen gav under torsdagen Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå en åtgärdsplan med särskild inriktning på att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

Åtgärdsplanen ska omfatta legalt och illegalt användande av narkotiska preparat och bland annat tydliggöra olika aktörers roll i arbetet med att få ned den narkotikarelaterade dödligheten.

– Den höga narkotikadödligheten är mycket allvarlig. För att vända utvecklingen krävs ett omfattande arbete på flera olika nivåer. Uppdraget till Socialstyrelsen är ett viktigt steg i det arbetet, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Åtgärdsplanen ska tas fram i samverkan med Folkhälsomyndigheten och ska omfatta perioden 2017–2020.

Uppdraget ska genomföras i samråd med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Kriminalvården, Polismyndigheten, Läkemedelsverket och andra berörda myndigheter. Det civila samhället ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2017.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.