Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet träder i kraft

Publicerad

I dag, måndag 15 augusti, träder en ny lag i kraft för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

Lagen som i dag träder i kraft innebär uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet. Syftet är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka organiserad brottslighet.

– Att myndigheter kan samverka utan onödiga hinder är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete mot organiserad brottslighet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

För att värna om enskildas integritet ska uppgiftsskyldigheten endast omfatta sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten.

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00