Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården

Publicerad

Idag skickar Socialdepartementet ut två förslag till remiss om lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen. En berör privata sjukvårdsförsäkringar medan den andra ska garantera att universitetssjukhus även i framtiden drivs av landstingen.

För att säkerställa att det är vårdbehov och inte plånbok som avgör vem som får vård först skickar Socialdepartementet idag ut ett förslag på förändring i hälso-och sjukvårdslagen på remiss. Det innebär att inom offentligt finansierad hälso-och sjukvård får vård inom ramen för privata sjukvårdsförsäkringar endast ges om principerna i hälso- och sjukvårdslagens andra paragrafs andra stycke inte åsidosätts. Där regleras bl.a. att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

-Att störst behov ska gå först är en grundbult i den svenska modellen för hälso-och sjukvård. Genom lagändringen kan vi säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Landstingen ska också i avtal med andra vårdgivare inkludera villkor som säkerställer att detta krav finns med.

För att enskilda landsting inte ensidigt ska kunna fatta beslut om driftsformer för universitetssjukhus – vilka regeringen anser ha en strategiskt viktig funktion för såväl sjukvårdsregionen som för hela Sverige – skickas också ett förslag på ändring i hälso- och sjukvårdslagen ut på remiss som innebär att landsting inte får lägga över uppgiften att driva hälso-och sjukvård vid ett universitetssjukhus på andra vårdgivare.

För att förhindra att universitetssjukhusen splittras upp föreslås landstingen inte heller få lämna över uppgiften att driva hälso- och sjukvård vid en vårdenhet som organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus vid något tillfälle efter den 1:e juli 2007 till en annan vårdgivare.

- På det här sättet kan vi hålla samman universitetssjukhusen och säkerställa att universitetssjukhusen fortsätter att ha fokus på sina huvuduppgifter om vård, forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Det är funktioner som inte bara är viktiga för det enskilda landstingets invånare, utan för hela landet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Lagändringarna beräknas kunna träda i kraft 1 juli 2017 och är en del av arbetet med regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om vinster i välfärden.

Gabriel Wikström och Vänsterpartiets vårdpolitiske talesperson Karin Rågsjö skriver mer om förslagen till lagändringar i tisdagens DN Debatt.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.