Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Peter Eriksson utser samordnare för arbetskapaciteten i byggbranschen

Publicerad

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har idag utsett Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare med uppgift att se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande.

Bostadsminister Peter Eriksson och utsedda samordnare för arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen
. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

- Jag ser att en avgörande fråga för att lösa bostadsbristen är att lösa den brist på arbetskraft som idag är ett problem inom byggbranschen. Redan före jul ska Pia Enochsson och Tommy Andersson presentera sina förslag på åtgärder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Pia Enochsson

Pia Enochsson var tidigare statssekreterare (S) och därefter generaldirektör, först för Glesbygdsverket 1998–2003 och sedan för Myndigheten för skolutveckling från 2004 till dess avveckling 2008. Från 2009 – 2013 var hon generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Pia Enochsson är i dag ordförande för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen)

Tommy Andersson

Nyligen pensionerad avtalssekreterare och vice ordförande på facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch (GS-facket) där han varit sedan 1998. Tommy Andersson har parallellt med detta också varit ordförande för UNI Global Union, Graphical & Packaging sedan 2009.

Samordnarna har i uppdrag att:

  • Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen
  • Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter
  • Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 december 2016.

 

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00