Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen satsar på öppnare innovationsarbete

Regeringen har beslutat att ge högst 16 miljoner kronor (8 miljoner kronor per år) till Vinnova för att under 2016-2017 stötta och stärka innovations- och utvecklingssamarbeten mellan större industriföretag och små innovativa företag.

Öppen innovation innebär att företag eller organisationer bjuder in fler aktörer att ta plats i innovationsprocesserna, och systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation. Det kan exempelvis handla om företag som bjuder in andra företag och personer från hela världen för att bidra med förslag och möjlighet att testa utvecklade lösningar.

– Sverige har flera starka industriföretag som verkar på en global marknad och är i konstant behov av förnyelse av produktion och tjänster. Vi hoppas detta kan underlätta företagens arbete med att öppna sina innovationsprocesser och bjuda in små innovativa företag som kan hjälpa till att driva idéerna framåt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

En första delrapport ska lämnas till Näringsdepartementet den 15 oktober 2016 och uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2017.

Uppdraget till Vinnova är en del av regeringens strategi för Smart industri och nära kopplat till genomförandet av det strategiska Samverkansprogrammet för uppkopplad industri och nya material.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Smart industri:

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.
Länk till temasidan om smart industri

Strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:
1. Nästa generations resor och transporter.
2. Smarta städer.
3. Cirkulär biobaserad ekonomi.
4. Life science.
5. Uppkopplad industri och nya material.