Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

Publicerad

Sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010. Regeringen har tidigare presenterat ett brett åtgärdsprogram för sänkta sjuktal och ett tydligt mål om ett sjukpenningtal på 9,0 år 2020. Som ett led i detta arbete gick regeringen i våras fram med ett förslag om hälsoväxling.

Förslaget innebär att arbetsgivarna får betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för anställda som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. Förslaget görs kostnadsneutralt för arbetsgivarkollektivet genom en sänkning av arbetsgivaravgiften.

I samband med lanseringen av förslaget öppnade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för det så kallade partsspåret; en möjlighet för parterna att komma med partsgemensamma lösningar för sänkta sjuktal.

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet är nu beslut fattat om att regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

- Parterna har presenterat genomarbetade avsiktförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen kommer att ha fortsatt kontakt med parterna för att säkerställa att avsiktsförklaringarna genomförs och får önskad effekt. Regeringen kommer även att sätta upp mål för parternas arbete och följa upp hur sjukfrånvaron utvecklas sektorsvis. Utgångspunkten är att sjukfrånvaron för respektive sektor år 2020 ska ned till den nivå som gällde år 2013, vilket motsvarar regeringens mål att
sjukpenningtalet ska vara högst 9 dagar.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00