Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill se fler life science-företag

Publicerad

Regeringen beslutade den 22 juni att en modell ska tas fram för att vaska fram nya tillväxtskapande life science-företag. Satsningen är en del av regeringens samverkansprogram för life science.

Tyvärr är det idag så att flera stora bolag sitter på attraktiva industrikoncept som skulle kunna vara en bra grund för nya företag. Ett industrikoncept som tagits fram internt kanske inte alltid passar det stora bolagets strategi och portfölj, men det kan ha en stor kommersiell potential i sig och vara embryo till ett nytt läkemedels-, medtech- eller biotechbolag.

– När jag besökt Astra Zeneca och andra stora life science-företag är det tydligt att vi kan bli bättre på att skapa värden ur innovationsprocesser och på att öka nyttan av allt det som de stora bolagen skapar, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– De här koncepten och projekten som ägs av företagen, som de investerat ansenliga belopp i men av olika skäl inte vill jobba vidare med, är mycket attraktiva och har en betydande potential att vara basen för ett nytt företag, fortsätter närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Målet är att utveckla en modell som långsiktigt kan användas för att koppla ihop stora företags industritillgångar med investerare, oavsett bransch. Tillgångar som från början är av industrikvalitet gör att de nya bolagen blir mycket mer attraktiva för utländskt riskkapital.

I beslutet som togs i somras fick Verket för innovationssystem, Vinnova i uppdrag att utforma en modell för innovation och samverkan som innebär att ett företag som har tillgängliga industrikoncept tillsammans med svenska och internationella investerare identifierar potentiella koncept, validerar investeringspotential och hittar former för långsiktig finansiering och företagsbildande.

– Nu sänker vi tröskeln för investeringar i life science och bidrar till att projekt som ligger på stora företags hyllor istället kan spinnas ut och bli till framgångsrika life science-företag. Det är en åtgärd vi identifierat inom ramen för samverkansprogrammet för life science, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Vi behöver öka nyttiggörande och kommersialisering i sektorn, både för att få ut produkter på marknaden som kan möta hälsoutmaningar och för att skapa nya företag och jobb, avslutar närings- och innovationsministern.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.