Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Sjukvårdsdialogen fortsätter i Värmland

Onsdagen den 31 augusti besöker folkhälso-, och sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Karlstad för en sjukvårdsdialog med ledningen för Landstinget i Värmland.

Under 2016 besöker folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Onsdag den 31 augusti

10:00 – 11.30
Sjukvårdsdialog med Landstinget i Värmland
Adress: Landstingshuset, Rosenborgsgatan 50, Karlstad

12:30 Samtal med Riksförbundet för social och mental hälsa (externt)

Adress: Tage Erlandergatan 4, 2a våningen, bredvid KCCC

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta pressekreterare Helena Paues.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00