Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i valobservationsinsats i Ryssland

Publicerad

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE:s valobservationsinsats i Ryssland.

På inbjudan av Ryssland genomför OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) valövervakning i samband med det ryska parlamentsvalet som utlysts till den 18 september 2016. Beslut om ett svenskt bidrag till valobservationsinsatsen i Ryssland har fattats efter inkommen begäran om stöd från OSSE.

Sverige deltar på årlig basis i ett antal av OSSE/ODIHR:s valobservationsinsatser. ODIHR:s metodologi för valobservation är internationellt erkänd och ett viktigt instrument för att säkerställa att val genomförs i enlighet med internationella åtaganden och normer för demokratiska val.

- Alla OSSE:s 57 deltagande stater har åtagit sig att hålla regelbundna, demokratiska val som uttrycker folkets vilja. Närvaron av internationella observatörer bidrar till att stärka väljarnas förtroende för valprocessen, motverka valfusk och identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas, säger utrikesminister Margot Wallström.

En förutsättning för ett svenskt deltagande är att OSSE/ODIHR bedömer att en meningsfull valobservationsinsats kan genomföras, där ODIHR ges möjlighet att, utifrån genomförd behovsanalys, självständigt fastställa vad som är ett rimligt omfång på och behov av särskild kompetens för denna valobservationsinsats.

För samordning och administration av det svenska bidraget ansvarar Folke Bernadotteakademin.

Presskontakt