Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Yrkeshögskolans kvalitet förstärks

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition för en stärkt yrkeshögskola. Bland annat föreslås att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan måste ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Syftet är att ytterligare stärka utbildningarnas kvalitet.

Yrkeshögskolans utbildningar ska hålla en hög kvalitet och därför föreslås i propositionen tydligare bestämmelser om utbildningsanordnarnas kompetens och förutsättningar att anordna utbildning.

Vidare bedömer regeringen att utbildningar som regel bör kunna få ingå i yrkeshögskolan under längre tid än vad de gör i dag. En utbildning kan med dagens modell endast få beslut om att ingå i yrkeshögskolan under högst fyra år åt gången. Denna kortsiktighet har skapat problem för ungdomar och vuxna som har svårt att planera för studier eftersom de inte kan vara säkra på att utbildningen finns kvar när de ska göra ett utbildningsval. För utbildningsanordnarnas del har kortsiktigheten inneburit att de inte kan lägga resurser på att utveckla kvaliteten eller göra nödvändiga investeringar i utbildningarna. Ett beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan bör därför i regel omfatta fler än bara två utbildningsomgångar. På så sätt kan yrkeshögskolan bättre komplettera de gymnasiala yrkesprogrammen och nödvändiga investeringar kan göras med bättre långsiktighet.

Regeringen lämnar också förslag som innebär att en utbildning inom yrkeshögskolan ska kunna bedrivas som behörighetsgivande förutbildning på gymnasial nivå. I vissa fall kan det vara svårt för en utbildningsanordnare att fylla platserna i en yrkeshögskoleutbildning då sökande inte uppfyller behörighetskraven. En förutbildning bör kunna erbjudas om det finns brist på behöriga sökande till den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

- Regeringen investerar stort i ett nytt kunskapslyft för fler vuxnas utbildning. Nu fortsätter vi att stärka yrkeshögskolan för att skapa bättre förutsättningar att möta industrins och välfärdens kompetensförsörjning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och bestämmelserna om utbildningsanordnarnas kompetens ska tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas hösten 2018.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.