Ann Linde besöker Oslo för att diskutera lösningar för handelshinder

EU- och handelsminister Ann Linde besöker tisdagen den 6 september Oslo för att bl.a. träffa den norska näringsministern Monica Maeland och diskutera frågor kring handel och främjande. Även Brexit och EU kommer också att lyftas i samtalet.

Ann Linde kommer även att träffa statssekreterarna Hattrem och Tronstad för att fortsätta diskutera hur man ska lösa de handelshinder och andra problem för handel och mobilitet som finns. Detta för att ytterligare stärka och utveckla handeln och ländernas gemensamma konkurrenskraft.

Möten med Norsk-svenska handelskammaren, tankesmedjor samt Team Sweden är planerade under besöket. Ann Linde träffar även Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre under sin vistelse i Oslo.

- Norge är Sveriges största exportland och våra relationer är täta och utmärkta. Sveriges exportstrategi är det tydligaste exemplet på den svenska regeringens prioritering av internationaliserings- och exportfrämjandet, inte minst för små och medelstora företag. En nära dialog förs med näringslivet kring vad som behöver göras, säger Ann Linde.

Program

Tisdag den 6 september:

13.15    Möte med näringsminister Monica Mæland

13.15    Möte med Norsk-svenska handelskammaren (NSHK)

14.30    Möte med Team Sweden i Oslo

15.30    Möte med statssekreterare Tore Hattrem och statssekreterare Elsbeth Tronstad

17.00    Möte med Jonas Gahr Støre, partiledare, Arbeiderpartiet 

Onsdag den 7 september:

Avresa till Stockholm

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha