Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde tar initiativ på EU-nivå till en Digital 9-grupp

Publicerad

På initiativ av EU- och handelsminister Ann Linde bjuder regeringen idag in ett antal europeiska kollegor till Stockholm i syfte att bilda en s.k. Digital 9-grupp (D9). Avsikten är att påbörja ett nytt samarbete och därmed ta på sig ledartröjan inom EU när det gäller att driva agendan vidare för digitaliseringsfrågorna och skapandet av en digital inre marknad inom EU.

- Det behövs just nu ett förnyat arbete om vad EU kan åstadkomma och bidra med. Sverige tillsammans med de baltiska och Benelux-länderna kan betraktas som "digitala frontrunners" i Europa. Vi har kommit långt på det digitala området och har också mest att vinna på att de reformer som EU-kommissionen föreslagit också förverkligas. Vi är tillsammans en stark röst när det gäller att påverka EU i rätt riktning, säger Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00