Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Arbetet med att utse ny styrelseordförande och ledamöter till Karolinska institutets styrelse inleds

Publicerad

Mot bakgrund av de granskningar av förhållandena vid Karolinska institutet som presenterats anser regeringen att styrelsen för Karolinska institutet behöver bytas ut. Regeringen har därför i dag beslutat att ge nomineringsgruppen för Karolinska institutet i uppdrag att ta fram förslag till ny styrelseordförande och tre ytterligare nya styrelseledamöter till Karolinska institutets styrelse.

Tidigare i år beslutade regeringen att byta ut delar av Karolinska institutets styrelse. Efter den senaste tidens allvarliga rapporter om förhållandena vid Karolinska institutet kommer regeringen att ersätta återstoden av de ledamöter som satt i styrelsen vid tidpunkten för Paolo Macchiarinis verksamhet.

– Karolinska institutets styrelse är kollektivt ansvarig för verksamheten. För att ge lärosätet goda förutsättningar att genomföra nödvändiga förändringar och återupprätta förtroendet för Karolinska institutet och svensk klinisk forskning behöver en ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter utses, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I avvaktan på nomineringsgruppens förslag och regeringens beslut att utse ny ordförande och nya styrelseledamöter till Karolinska institutet kommer nuvarande styrelse att fullfölja sina åtaganden så att övergången kan ske på ett ordnat och ansvarsfullt sätt.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.