Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket får medel för att anställa fler inspektörer

Publicerad

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs med 25 miljoner kronor per år från och med 2017. Syftet är att myndigheten ska kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer.

Regeringens politik ska bidra till en arbetsmiljö som före­bygger ohälsa, olycksfall och osund konkurrens. För att nå dessa mål har regeringen tidigare presenterat en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet, en nollvision mot dödsolyckor samt föreslagit en rejäl förstärkning av resurserna inom arbetsmiljö­politiken med 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden. Den svenska modellen liksom arbetet för en bättre arbetsmiljö bygger på en ansvars­fördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter. För att fördjupa trepartsarbetet har regeringen därför också inrättat ett dialogforum för arbetsmiljö.

Under perioden 2006-2014 minskade antalet arbetsmiljöinspektörer kraftigt. De ökade resurserna till Arbetsmiljöverket har inneburit att den minskande trenden nu har vänts då myndigheten har kunnat rekrytera ett femtiotal nya inspektörer. För att öka närvaron på arbetsplatserna ännu mer föreslås Arbetsmiljö­verket nu tillföras ytterligare 25 miljoner kronor per år, vilket motsvarar ca 25 inspektörer.

– Det är helt oacceptabelt att företag systematiskt bryter mot arbetsmiljöreglerna. Sådan osund konkurrens drabbar både arbetstagare och seriösa företag som vill göra rätt för sig. Att Arbetsmiljöverket nu kan fortsätta att stärka sin tillsynsverksamhet kommer vara ett viktigt verktyg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.