Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Åtgärder mot fusk och missbruk parkeringstillstånd

Publicerad

Regeringen beslutade idag om två förordningsändringar. Den ena ändringen innebär att ett fordon får flyttas om ett ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad har använts. Den andra förändringen betyder att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiften till högst 1300 kronor.

Enligt gällande regler i 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall behöver ett parkeringstillstånd vara anmält stulet eller borttappat till Polismyndigheten för att flyttning av fordonet ska kunna utföras.

Med den nya ändringen kan en kommun flytta fordon om ett falskt eller ogiltigt parkeringstillstånd har använts. Såväl kommuner som brukarorganisationer har efterfrågat åtgärder för att beivra fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift görs en ändring som innebär att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1300 kronor.

– Vi ger nu kommunerna förbättrade förutsättningar att bedriva en effektiv parkeringsövervakning samt minska incitament till fusk och missbruk av parkeringstillstånd, säger infrastrukturminister Anna Johansson

De nya förordningsändringarna träder i kraft den 1 mars 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00