Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa

Publicerad

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen ändras så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Nuvarande bestämmelse innebär att en arbetssökande endast kan få 75 ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete, vilket medför att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning.

– Det är inte rimligt att omställningstiden för de som arbetar deltid under arbetslösheten varierar så pass kraftigt som det gör i dag. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och är särskilt drabbade. En deltidsbegränsningsregel måste formuleras så att möjligheten till omställning blir så likartad som möjligt, oavsett villkor på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Nuvarande utformning av deltidsbegränsningen innebär, i regel, att den som arbetar i liten omfattning förbrukar sina deltidsdagar i betydligt snabbare takt än den som har ett deltidsarbete i större omfattning. Det är inte rimligt att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden ska tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning. Konstruktionen av dagens begränsningsregel medför även att omställningstiden för den som blir arbetslös och deltidsarbetar skiljer sig åt från den som är helt arbetslös. Förutsättningarna för omställning måste ske på mer lika villkor. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är viktig för vår omställningsförmåga – en viktig del av den svenska modellen. Regeringen avser också att återkomma med förslag som hanterar förtroendevaldas rätt till ersättning, samordning av pension och arbetslöshetsersättning och vissa andra frågor i försäkringens utformning.

Förändringen sker genom en förordningsändring och ikraftträdandet är planerat till första kvartalet 2017. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.