Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Björn Åstrand blir utredare för nationell samling för läraryrket

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen, i uppdrag att föreslå åtgärder som ska ge lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. Utredaren ska bland annat se över legitimations- och behörighetsreglerna samt karriärvägsreformen.

Regeringen har tidigare tagit initiativ till en nationell samling för läraryrket där parterna på skolans område arbetar tillsammans för att göra läraryrket mer attraktivt. Inom ramen för detta arbete har ett antal förslag till insatser identifierats som viktiga för att höja skolprofessionernas status och attraktivitet samt för att stärka rektorers och förskolechefers förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Arbetet ska ske i dialog med parterna i nationell samling för läraryrket.

Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2017 och slutredovisas senast 1 december 2017.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anne Ekberg
T f pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och biträdande presschef i Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.