Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett modernt psykologiskt försvar

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att redogöra för de verksamheter svenska statliga myndigheter bedriver som är relevanta för ett psykologiskt försvar anpassat efter dagen förhållanden. Regeringen har även beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ingå samarbetsavtal med Natos centrum för strategisk kommunikation.

– Sverige är redan i dag utsatt för påverkansoperationer som bland annat syftar till att påverka vår säkerhetspolitik. Våra myndigheter behöver därför utveckla sin förmåga att identifiera och möta påverkanskampanjer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Psykologiskt försvar syftar till att säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Det handlar om att kunna identifiera och möta påverkanskampanjer såväl under fredstida förhållanden som under höjd beredskap.

– Det är viktiga steg i rätt riktning för att återupprätta ett totalförsvar och ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Statskontoret ska:

  • identifiera de svenska statliga myndigheter vars verksamhet kan ha betydelse för ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden
  • beskriva i vilka avseenden respektive myndighet kan anses vara en del i ett sådant psykologiskt försvar
  • beskriva vilka förutsättningar respektive myndighet har att medverka i ett psykologiskt försvar.

Uppdraget till Statskontoret ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret om svenska statliga myndigheters verksamhet avseende psykologiskt försvar

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.